ให้การต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะ

ให้การต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะ
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยมี อ.ดร.วิถี พานิชพันธุ์ ร่วมต้อนรับและบรรยายด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมล้านนา ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2561 • การดู 125 ครั้ง
 
ย้อนกลับ