การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2561 (EdPEx2)

การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2561 (EdPEx2)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2561 (EdPEx2) ที่จัดขึ้นเพื่อจัดทำผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ CMU EdPEx ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมราชมรรคาเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2561 • การดู 82 ครั้ง
 
ย้อนกลับ