ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เรื่อง "สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ" ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร
เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2561 • การดู 14 ครั้ง
 
ย้อนกลับ