ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์เกีรยติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ วัดฝายหิน
 
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกรฎาคม 2561 • การดู 8 ครั้ง
 
ย้อนกลับ