กาดอินทรีย์ตี้เฮือนล้านนา

กาดอินทรีย์ตี้เฮือนล้านนา
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับชมรมเครือข่ายเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จัดกิจกรรม "กาดอินทรีย์ตี้เฮือนล้านนา" โดยภายในกิจกรรมมีผลผลิตต่างๆจากผู้ผลิตผักผลไม้อินทรีย์ อาหารแปรรูป ปลอดสารพิษที่มีความสดใหม่ตามฤดูกาล รวมถึงของใช้ในครัวเรือน จากชาวสวนและชาวไร่ที่นำมาให้ได้เลือกชม โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น. ณ ลานใต้ร่มไม้ใหญ่ พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ถนนคันคลองชลประทาน สี่แยกกาดต้นพยอม) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 • การดู 53 ครั้ง
 
ย้อนกลับ