สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน(The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน(The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference)
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน(The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นล้านนาและได้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 • การดู 59 ครั้ง
 
ย้อนกลับ