พิธีทำบุญขึ้นหอเจ้าที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญขึ้นหอเจ้าที่ เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกปักรักษาแก่คระผู้บริการ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
 
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2561 • การดู 110 ครั้ง
 
ย้อนกลับ