ร่วมงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์และงานด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

ร่วมงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์และงานด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีถวายขันดอกในงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นประเพณีที่ราษฎรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงราย พร้อมใจกันจัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์และงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561
 
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2561 • การดู 101 ครั้ง
 
ย้อนกลับ