ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะสถาปัตยกรรม มช.ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 • การดู 35 ครั้ง
 
ย้อนกลับ