ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะพยาบาลมช.

ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะพยาบาลมช.
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับสื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะพยาบาลมช.ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 • การดู 31 ครั้ง
 
ย้อนกลับ