ต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 • การดู 34 ครั้ง
 
ย้อนกลับ