ต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
ต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เผยแพร่เมื่อ 18 กรกรฎาคม 2561 • การดู 15 ครั้ง
 
ย้อนกลับ