ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก YMCA

 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานชาวต่างชาติจาก YMCA ที่เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 • การดู 34 ครั้ง
 
ย้อนกลับ