วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี

วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี โดยได้มีพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารที่ล่วงลับ ณ วัดช่างแต้ม พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ ได้ร่วมบริจาคทุนและของใช้จำเป็นให้แก่บ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้นำชุดการแสดงดนตรีล้านนาไปบรรเลงให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
 
เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 • การดู 727 ครั้ง
 
ย้อนกลับ