แจ้งปิดรับสมัครโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา

 
โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำส่งปัจจัยร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานบวชฯ มายัง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทรศัพท์ 43625,43631,43634 โทรสาร 43625 ,(053) 222 680 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-วันที่ 1 สิงหาคม 2561(ปิดรับสมัครแล้วเนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวน) ช่องทางการชำระเงิน -ชำระด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ชำระผ่านช่องทางธนาคาร :ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขที่บัญชี 667-293558-0 ขอนำส่งใบโอนเงินทางโทรสาร(FAX) หมายเลข 053-943625, 053-222680 หรือ artculture.cmu@gmail.com ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ--> https://goo.gl/wT5hux สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943-625 ติดต่อผู้ประสานงาน : นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ โทร 053-943631, นางสาวชนาภา คำวงค์ โทร 053-943634 นางสาววาสนา มาวงค์ โทร 053-943625 ดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามไฟล์ PDF ที่แนบด้านล่างนี้
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file180711070608.pdf

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2561 • การดู 161 ครั้ง
 
ย้อนกลับ