สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดทำโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับโรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยจัดการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับชุมชนในเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไป โดยมี นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการด้านล้านนาคดี สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาวัดป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน
เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2561 • การดู 13 ครั้ง
 
ย้อนกลับ