พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จะปิดให้บริการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)

 
เรียน ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณฯ ทุกท่าน พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จะปิดให้บริการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Dear all our Guests and Visitors, Lanna Traditional House Museum would like to inform that The Museum will be closed on 14th May, 2018 (Royal Ploughing Ceremony Day) Apologies for your inconvenience. Thank You. Lanna Traditional House Museum The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University.
 
เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 • การดู 45 ครั้ง
 
ย้อนกลับ