พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

 
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2561 • การดู 114 ครั้ง
 
ย้อนกลับ