พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560

พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.นายสักเสริญรัตนชัย สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.นายนันท์นันท์ชัยศักดิ์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3.นางสุจิตรา คำขัติย์ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4.นายประสิทธิ์ วงค์สายา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 5.นางอบเชย ศรีสุข สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
 
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2561 • การดู 124 ครั้ง
 
ย้อนกลับ