ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่ 21

ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่ 21
 
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่ 21 ที่จัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรม มช. โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนจริง โดยได้เข้าทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาและกิจกรรมการวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2561 • การดู 30 ครั้ง
 
ย้อนกลับ