ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคลประดิษฐานบนรถบุษบก ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ และขบวนแห่รถนางสงกรานต์ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนาดังกล่าว วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ-ถนนท่าแพ ขอบคุณที่มารูปภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มช.
 
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2561 • การดู 12 ครั้ง
 
ย้อนกลับ