พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งการปิดให้บริการจุดบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งการปิดให้บริการจุดบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์)
 
เรียน ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณฯ ทุกท่าน พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งการปิดให้บริการจุดบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์) ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมเทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 เวลา 11.00-22.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยไม่เสียค่าเข้าชม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Dear all our Guests and Visitors, Lanna Traditional House Museum would like to inform that The Information Point Office Lanna Traditional house museum will be closed between 12th-16th April, 2018 (Songkran Festival) but from 13th-15th April 2018 from 11 am.-10 pm. you can come and join our Songkran New year cultural activities a Water Festival 2018 at The Lanna Traditional House Museum (Free Admission) Thank You. Lanna Traditional House Museum The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University.
 
เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2561 • การดู 68 ครั้ง
 
ย้อนกลับ