การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา สืบลายสาน ดาตานปีใหม่

การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา สืบลายสาน ดาตานปีใหม่
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา "สืบลายสาน ดาตานปีใหม่ " โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ ผู้แทนผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีอาจารย์สนั่น ธรรมธิ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2561 • การดู 91 ครั้ง
 
ย้อนกลับ