ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สืบลายสาน ดาตาน ปีใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สืบลายสาน ดาตาน ปีใหม่
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สืบลายสาน ดาตาน ปีใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเพณีปีใหม่ล้านนา วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ นักวิชาการด้านล้านนาคดี ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม งานกระดาษ (ตัดตุง-ช่อ)และงานจักสาน (ขันดอก-สุ่มดอก-ดอกไม้ประดิษฐ์) ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเหตุ: จัดเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 250 บาท (ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานหัตถกรรม ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง) สอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ เว็บไซต์ http://art-culture.cmu.ac.th/ Facebook Page: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Facebook สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 943 625 และ 38 หรือ 084 3643592 โทรสาร (053) 943 625 และ 222 680 ส่งหลักฐานการโอนเงิน artculture.cmu@gmail.com สมัครออนไลน์ได้ที่ --> https://goo.gl/zniGWb หรือ QR CODE ด้านล่างนี้ ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัครได้ที่ --> https://goo.gl/cB9KxQ ดาวนโหลดรายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ และใบสมัคร แบบ PDF file ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file180308035255.pdf

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2561 • การดู 53 ครั้ง
 
ย้อนกลับ