การฝึกปฏิบัติการเชิดหุ่นกระบอกล้านนา

การฝึกปฏิบัติการเชิดหุ่นกระบอกล้านนา
 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ร่วมกับนักศึกษากระบวนวิชาศิลปะหุ่นเอเชีย คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมการฝึกปฏิบัติการเชิดหุ่นกระบอกล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติดังกล่าว ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2561 • การดู 106 ครั้ง
 
ย้อนกลับ