การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts

การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts
 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ร่วมกับนักศึกษาประบวนวิชา Lanna Dance คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมการฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts โดยมีอาจารย์ศรัณย์ สุวรรณโชติ เป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติดังกล่าว ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts
การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts
การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts
การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts
การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts
การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts
การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts
การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts
การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts
การฝึกปฏิบัติ Lanna Martial Arts
เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2561 • การดู 18 ครั้ง
 
ย้อนกลับ