การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance

การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance และฝึกปฏิบัติด้านการฟ้อนรำล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยมีอาจารย์ แววดาว ศิริสุข เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2561 • การดู 132 ครั้ง
 
ย้อนกลับ