การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา

การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 • การดู 95 ครั้ง
 
ย้อนกลับ