การบรรยายและทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ Lanna Art and Culture : Today and the Past

การบรรยายและทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ Lanna Art and Culture : Today and the Past
 
อาจารย์ ดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและ ทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ Lanna Art and Culture : Today and the Past ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 • การดู 115 ครั้ง
 
ย้อนกลับ