การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
 
สำนักส่งเสริมศลปวัฒนธรรม จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง และฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม และทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง โดยมีนายสนั่น ธรรมธิ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง ณ วัดประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และวัดประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
เผยแพร่เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561 • การดู 176 ครั้ง
 
ย้อนกลับ