การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยมี ศ.ดร.สุพล อนันตา และ ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช เป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
เผยแพร่เมื่อ 14 กุมพาพันธ์ 2561 • การดู 9 ครั้ง
 
ย้อนกลับ