การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยมี ศ.ดร.สุพล อนันตา และ ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช เป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 • การดู 57 ครั้ง
 
ย้อนกลับ