กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา

กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการเย็บถุงผ้าเย็บมือ การฝึกปฏิบัติงานกระดาษเครื่องสักการะล้านนา การฝึกปฏิบัติจักสานไทลื้อบ้านธิ จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561 • การดู 90 ครั้ง
 
ย้อนกลับ