นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษางานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561 • การดู 28 ครั้ง
 
ย้อนกลับ