ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าศึกษาดูงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2561 • การดู 37 ครั้ง
 
ย้อนกลับ