นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าเยี่ยมชมพิพิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าเยี่ยมชมพิพิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านล้านนา และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2561 • การดู 39 ครั้ง
 
ย้อนกลับ