ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข ที่ได้รับรางวัลกองทุนอธิการบดี ประจำปี 2560

 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลกองทุนอธิการบดี ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2561 • การดู 107 ครั้ง
 
ย้อนกลับ