ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) ที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2561 • การดู 91 ครั้ง
 
ย้อนกลับ