ให้การต้อนรับกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ให้การต้อนรับกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอยุ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2561 • การดู 64 ครั้ง
 
ย้อนกลับ