นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่เข้าทัศนศึกษาเรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่เข้าทัศนศึกษาเรือนโบราณล้านนา
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ที่เข้าเยี่ยมนิทรรศการหมู่บ้านล้านนา และศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2561 • การดู 31 ครั้ง
 
ย้อนกลับ