ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เข้ามาทัศนศึกษาแหล่งสถาปัตยกรรมล้านนา และประวัติศาสตร์ของเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2561 • การดู 64 ครั้ง
 
ย้อนกลับ