ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เข้ามาทัศนศึกษาแหล่งสถาปัตยกรรมล้านนา และประวัติศาสตร์ของเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน
เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2561 • การดู 14 ครั้ง
 
ย้อนกลับ