พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2561 • การดู 125 ครั้ง
 
ย้อนกลับ