จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้

จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ โดยมี ศ.ดร.สุพล อนันตา และ ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช เป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2561 • การดู 94 ครั้ง
 
ย้อนกลับ