การประชุมชี้แจงการทำ TOR และ JA

การประชุมชี้แจงการทำ TOR และ JA
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมชี้แจงการทำ TOR และ JA ให้แก่บุคลากรสำนักฯ โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2561 • การดู 137 ครั้ง
 
ย้อนกลับ