ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา

 
** ปิดรับสมัครแล้ว ** ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการเย็บถุงผ้าเย็บมือ การฝึกปฏิบัติงานกระดาษเครื่องสักการะล้านนา การฝึกปฏิบัติจักสานไทลื้อบ้านธิ จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-943625 053-943626 Email:artculture.cmu@gmail.com /> ***ผู้เข้าร่วมจะได้รับชิ้นงานที่ท่านประดิษฐ์เองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์ **** หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คนละ 20 บาท นักเรียน นักศึกษา 10 บาท
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file180110083925.png

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2561 • การดู 60 ครั้ง
 
ย้อนกลับ