ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
 
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2561
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
เผยแพร่เมื่อ 5 มกราคม 2561 • การดู 15 ครั้ง
 
ย้อนกลับ