ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA ที่เข้าทัศนศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านล้านนา วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
เผยแพร่เมื่อ 4 มกราคม 2561 • การดู 14 ครั้ง
 
ย้อนกลับ