ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA ที่เข้าทัศนศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านล้านนา วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
เผยแพร่เมื่อ 4 มกราคม 2561 • การดู 28 ครั้ง
 
ย้อนกลับ