กิจกรรม Happy CPAC

กิจกรรม Happy CPAC
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Happy CPAC เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรสำนักฯ โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 22 และ 25 ธันวาคม 2560
 
กิจกรรม Happy CPAC
กิจกรรม Happy CPAC
กิจกรรม Happy CPAC
กิจกรรม Happy CPAC
กิจกรรม Happy CPAC
กิจกรรม Happy CPAC
กิจกรรม Happy CPAC
กิจกรรม Happy CPAC
เผยแพร่เมื่อ 3 มกราคม 2561 • การดู 9 ครั้ง
 
ย้อนกลับ