ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย

ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์ศิลป์ วิถีถิ่นล้านนา แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย
ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย
ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย
ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย
ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย
เผยแพร่เมื่อ 18 ธันวาคม 2560 • การดู 13 ครั้ง
 
ย้อนกลับ