ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 12

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 12
 
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 12 "ไหมฝ้ายล้านนาผ้าชาติพันธุ์" ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2560 • การดู 76 ครั้ง
 
ย้อนกลับ