ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ "วัฒนธรรมล้านนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ "วัฒนธรรมล้านนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ลานลีลาวดี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2560 • การดู 96 ครั้ง
 
ย้อนกลับ