ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University และ Baise University

ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University และ Baise University
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University และ Baise University โดยการนำของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมล้านนา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 
ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University และ Baise University
ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University และ Baise University
ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University และ Baise University
เผยแพร่เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560 • การดู 13 ครั้ง
 
ย้อนกลับ